professionele en betaalbare ict-diensten

Eigendom (inclusief intellectuele eigendomsrechten)

De website inclusief alle onderdelen, zoals gebruikte teksten, beeldmateriaal en software, zijn eigendom van Good Solution. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van Good Solution kopiëren of gebruiken van (onderdelen van) de site is derhalve niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de site, kan het voorkomen dat zich in de informatievoorziening op de site fouten of onvolkomenheden voordoen. Dit kan het gevolg zijn van veranderingen op de website, misinterpretaties en/of doordat de aangeleverde informatie gevoelig is voor verandering. Good Solution kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel daaruit voortvloeiende schade (direct en indirect). Daarnaast behoudt Good Solution zich het recht voor om de inhoud van de site zonder enige kennisgeving vooraf en met onmiddellijke ingang aan te passen. Gezien de aard en het karakter van goodsolution.nl zullen wijzigingen, correcties, verbeteringen en/of veranderingen regelmatig plaatsvinden.


Op goodsolution.nl kunnen zich verschillende links naar andere partijen bevinden. Hoewel er zorgvuldig omgegaan wordt met het plaatsen van dergelijke doorgelinkte websites, aanvaardt Good Solution op geen enkele manier verantwoording voor de content daarvan.

 

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer kunt u gebruik maken van het contactformulier.

 

(c) 2014 Good Solution