scherp geprijsd, goede oplossing

Aansprakelijkheid

Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site. Het kan echter voorkomen dat zich in de informatievoorziening op de site fouten of onvolkomenheden voordoen. Dit kan het gevolg zijn van veranderingen op de website, misinterpretaties en/of doordat de aangeleverde informatie gevoelig is voor mutatie. Good Solution kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel daaruit voortvloeiende schade (direct en indirect). Daarnaast behoudt Good Solution het recht voor om de inhoud van de site zonder enige kennisgeving vooraf en met onmiddellijke ingang aan te passen. Gezien de aard en het karakter van goodsolution.nl zullen wijzigingen, correcties, verbeteringen en/of veranderingen regelmatig plaatsvinden.

Op goodsolution.nl kunnen zich links naar andere partijen bevinden. Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van dergelijke (door)gelinkte websites, aanvaardt Good Solution op geen enkele manier verantwoording voor de content daarvan.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer kunt u contact opnemen met Good Solution.

Eigendom inclusief intellectuele eigendomsrechten

De website inclusief alle onderdelen, zoals gebruikte teksten, beeldmateriaal en software, zijn eigendom van Good Solution te Houten. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van Good Solution kopiëren of gebruiken van (onderdelen van) de site is derhalve niet toegestaan.